tender

निविदा

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड

निविदांची माहिती

अ. क्रं. निविदाचे नाव सुरुवात दिनांक अंतिम दिनांक निविदा फाईल
मुद्रणालयाबाबत निविदा सूचना २९-११-२०२३ ०८-१२-२०२३ फाईल पाहा
कीटक नियंत्रण सेवेबाबत निविदा सूचना २९-११-२०२३ ०८-१२-२०२३ फाईल पाहा
कर्मचारी गणवेश संबंधित निविदा सूचना २९-११-२०२३ ०८-१२-२०२३ फाईल पाहा
वाहनांच्या विक्रीबाबत निविदा सूचना ०१-११-२०२३ १७-११-२०२३ फाईल पाहा
मालकी/भाडे तत्वावर व्यावसायिक जागेबाबत आवश्यक निविदा सूचना १९-०९-२०२३ ३०-०९-२०२३ फाईल पाहा
तांत्रिक बोली आणि आर्थिक बोली संदर्भात निविदा सूचना १९-०९-२०२३ २९-०९-२०२३ फाईल पाहा
मालकी/भाडे तत्वावर व्यावसायिक जागेबाबत आवश्यक निविदा सूचना १३-०९-२०२३ २७-०९-२०२३ फाईल पाहा
सायबर सिक्युरिटी ऑडिटबाबत निविदा सूचना ०२-०८-२०२३ १०-०८-२०२३ फाईल पाहा
प्रेस संबंधित निविदा सूचना १३-०७-२०२३ २१-०७-२०२३ फाईल पाहा
१० व्यावसायिक जागा विक्रीबाबत निविदा सूचना ०२-०७-२०२३ १७-०७-२०२३ फाईल पाहा
११ ग्रुप स्टाफ मेडिक्लेम इन्शुरन्स साठी निविदा सूचना ०७-०६-२०२३ १२-०६-२०२३ फाईल पाहा
१२ कॅश रिसायक्लर मशीन्सबाबत निविदा सूचना ३०-०५-२०२३ ०९-०६-२०२३ फाईल पाहा
१३ एएमसी ऑफ सर्व्हर्स, आयबीएम एमक्यू आणि एसएफएमएससाठी ओरॅकल संबंधित निविदा सूचना ३०-०५-२०२३ ०८-०६-२०२३ फाईल पाहा
१४ सायबर सिक्युरिटी ऑडिटबाबत निविदा सूचना ३०-०५-२०२३ १५-०६-२०२३ फाईल पाहा
१५ सीसीटीव्ही प्रणालीबाबत निविदा सूचना १६-०३-२०२३ २९-०३-२०२३ फाईल पाहा
१६ आयटी सल्लागार संबंधित निविदा सूचना १३-०३-२०२३ २७-०३-२०२३ फाईल पाहा
१७ कॅश रिसायकलर मशीनसाठी निविदा सूचना १३-०३-२०२३ २७-०३-२०२३ फाईल पाहा
१८ युपीएस बॅटरी संबंधित निविदा सूचना १३-०३-२०२३ २७-०३-२०२३ फाईल पाहा
१९ मालकी/भाडे तत्वावर व्यावसायिक जागेबाबत निविदा सूचना मालकी – टेंडर फॉर्म डाउनलोड करा भाडे – टेंडर फॉर्म डाउनलोड करा २१-०२-२०२३ ०७-०३-२०२३ फाईल पाहा
२० मुंबई बँकेच्या वाहन विक्रीबाबत निविदा सूचना १०-०२-२०२३ २१-०२-२०२३ फाईल पाहा
२१ व्यावसायिक मालमत्ता विक्री संबंधित निविदा सूचना टेंडर फॉर्म डाउनलोड करा २९-०१-२०२३ १५-०२-२०२३ फाईल पाहा
२२ मुंबई बँकेच्या वाहन विक्रीबाबत निविदा सूचना २०-०१-२०२३ ३१-०१-२०२३ फाईल पाहा
२३ सायबर सुरक्षा ऑडिट बाबत निविदा सूचना ३१-१२-२०२२ १७-०१-२०२३ फाईल पाहा
२४ सिस्टम ऑडिट बाबत निविदा सूचना ३०-१२-२०२२ १६-०१-२०२३ फाईल पाहा
२५ व्यावसायिक मालमत्ता विक्री संबंधित निविदा सूचना टेंडर फॉर्म डाउनलोड करा २२-१२-२०२२ ०५-०१-२०२३ फाईल पाहा
२६ मुंबई बँकेच्या वाहन विक्रीबाबत निविदा सूचना १५-१२-२०२२ २२-१२-२०२२ फाईल पाहा
२७ मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड ची व्यावसायिक मालमत्ता विक्रीसाठी निविदा सूचना ०८-१२-२०२२ फाईल पाहा
२८ हब व्यवस्थापन सेवांबाबत निविदा सूचना २१-११-२०२२ ३०-११-२०२२ फाईल पाहा
२९ एसएमएस गेटवे बाबत निविदा सूचना १६-११-२०२२ २५-११-२०२२ फाईल पाहा
३० सीसीटीव्ही प्रणालीबाबत निविदा सूचना १४-११-२०२२ २२-११-२०२२ फाईल पाहा
३१ पॅनेलमेंट सेवेबाबत निविदा सूचना १४-११-२०२२ २२-११-२०२२ फाईल पाहा
३२ पेस्ट कंट्रोल एएमसी बाबत निविदा सूचना ११-११-२०२२ १९-११-२०२२ फाईल पाहा
३३ आयटी सल्लागार संबंधित निविदा सूचना ०४-११-२०२२ १४-११-२०२२ फाईल पाहा
३४ लोकमिनल को-ऑप क्रेडिट सोसायटीबाबत निविदा सूचना ०१-११-२०२२ २५-११-२०२२ फाईल पाहा
३५ “स्थलांतर ऑडिट” १९-१०-२०२२ २९-१०-२०२२ फाईल पाहा
३६ “आमच्या आदरणीय ग्राहकांना, भागधारकांना आणि जनतेसाठी सूचना की प्रशासकीय सोयीसाठी बँकेने निर्णय घेतला आहे की जे. व्ही. पी. डी. (शाखा क्र. २५), विलेपार्ले पश्चिम (शाखा क्रमांक ०३) मध्ये विलीन होणार आहे.” फाईल पाहा
३७ “आमच्या आदरणीय ग्राहकांना, भागधारकांना आणि जनतेसाठी सूचना की प्रशासकीय सोयीसाठी बँकेने निर्णय घेतला आहे की सहार गाव (शाखा क्र. ५३) अंधेरी पूर्व (शाखा क्रमांक ४१) मध्ये विलीन होणार आहे”” फाईल पाहा
३८ “आमच्या आदरणीय ग्राहकांना, भागधारकांना आणि जनतेसाठी सूचना की प्रशासकीय सोयीसाठी बँकेने निर्णय घेतला आहे की चेंबूर कॉलनी (शाखा क्र. ५४) चेंबूर (शाखा क्र. ०९) मध्ये विलीन होणार आहे” फाईल पाहा
३९ सॉल्व्हेंट विनाइल, लॅमिनेशन आणि पेस्टिंगसह एसीपी शीट्स आणि एमएस फ्रेमसह नवीन साइन बोर्डचा पुरवठा आणि स्थापना यासाठी निविदा २२-०८-२०२२ ०५-०९-२०२२ फाईल पाहा
४० इमर्सन यूपीएस एएमसी ०८-०८-२०२२ १९-०८-२०२२ फाईल पाहा
४१ वार्षिक अहवाल मुद्रित करणे १४-०७-२०२२ २५-०७-२०२२ फाईल पाहा
४२ चेक बुक प्री-प्रिंटिंग स्टेशनरी आणि कार्टेज इंक पुरवण्यासाठी निविदा १५-०७-२०२२ २५-०७-२०२२ फाईल पाहा
४३ फॉर्म, रजिस्टर्स आणि बुकलेटच्या पुरवठ्यासाठी निविदा १५-०७-२०२२ २५-०७-२०२२ फाईल पाहा
४४ सामान्य स्टेशनरी पुरवठ्यासाठी निविदा १५-०७-२०२२ २५-०७-२०२२ फाईल पाहा
४५ कर्मचारी गणवेश पुरवण्यासाठी निविदा १५-०७-२०२२ २५-०७-२०२२ फाईल पाहा
४६ बँकेच्या मुंबईस्थित वाहनाची विक्री २९-०६-२०२२ ०६-०७-२०२२ फाईल पाहा
४७ ग्रुप मेडिक्लेम साठी निविदा २२-०६-२०२२ फाईल पाहा
४८ आयटी सल्लागारासाठी निविदा २१-५-२०२२ ३०-५-२०२२ फाईल पाहा
४९ एसएमएस गेटवेसाठी निविदा २१-५-२०२२ ३०-५-२०२२ फाईल पाहा
५० बँकेच्या मुंबईस्थित वाहनाची विक्री ७-५-२०२२ १७-५-२०२२ फाईल पाहा
५१ बँकेची मुंबईस्थित व्यावसायिक मालमत्ता विक्रीसाठी उपलब्ध. १-११-२०२१ फाईल पाहा
५२ कीटक नियंत्रणासाठी (पेस्ट कंट्रोल) निविदा ३-११-२०२१ १२-११-२०२१ फाईल पाहा
५३ वातानुकूलित (एअर कंडिशन) च्या एएमसी साठी निविदा २२-१०-२०२१ ०६-११-२०२१ फाईल पाहा
५४ महत्वाच्या फायली आणि कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगसाठी निविदा सूचना ०९-०९-२०२१ २७-०९-२०२१ फाईल पाहा
५५ लॅपटॉप खरेदीसाठी निविदा सूचना १७-०८-२०२१ २६-०८-२०२१ फाईल पाहा
५६ बँकेच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रदर्शित केली जाणार आहे १९-०७-२०२१ १४-०८-२०२१ फाईल पाहा
५७ भाड्याने / मालकी तत्वावर व्यावसायिक जागेसाठी निविदा १९-०७-२०२१ २०-०९-२०२१ फाईल पाहा
५८ कर्मचार्‍यांच्या डिपॉझिट लिंक-इन्शुरन्स (ईडीएलआय) साठी निविदा ०८-०७-२०२१ १७-०७-२०२१ फाईल पाहा
५९ छापील संगणक पेपर पुरवण्यासाठी निविदा ०७-०६-२०२१ १९-०६-२०२१ फाईल पाहा
६० फॉर्म, नोंदणी बुक व पुस्तके पुरवण्यासाठी निविदा ०७-०६-२०२१ १९-०६-२०२१ फाईल पाहा
६१ सामान्य स्टेशनरी पुरवठा करण्यासाठी निविदा ०७-०६-२०२१ १९-०६-२०२१ फाईल पाहा
६२ कर्मचारी गणवेश पुरवण्याच्या निविदा ०७-०६-२०२१ १९-०६-२०२१ फाईल पाहा
६३ सर्टिफाइड टीयर ४ सह टर्नकी प्रकल्प व्यवस्थापित करण्यासाठी सिस्टम इंटिग्रेटरची निविदा आणि किंवा व्यवस्थापित सेवा, कनेक्टिव्हिटीसह होस्टिंगसाठी डेटा सेंटर आणि आपत्ती पुनर्प्राप्ती केंद्र सेवेच्या वरील सेवा आणि विद्यमान सीबीएस, एसडीडब्ल्यूएन, सायबर सुरक्षा इ. ०४-०६-२०२१ १०-०६-२०२१ फाईल पाहा
६४ मेडिक्लेम इन्शुरन्स साठी निविदा सूचना १४-०६-२०२१ फाईल पाहा
६५ लॅपटॉप खरेदीसाठी निविदा सूचना २१-०५-२०२१ २९-०५-२०२१ फाईल पाहा
६६ मालकी / भाडे तत्वावर व्यावसायिक जागा आवश्यक निविदा २१-०५-२०२१ फाईल पाहा
६७ विमा पॉलिसींसाठी कोटेशन १६-०३-२०२१ २०-०३-२०२१ फाईल पाहा
६८ थीन क्लाएंट चा पुरवठा आणि अंमलबजावणीसाठी निविदा ०८-०३-२०२१ १५-०३-२०२१ फाईल पाहा
६९ डॉट मॅट्रिक्स आणि पासबुक प्रिंटर च्या एएमसी साठी निविदा ०८-०३-२०२१ १५-०३-२०२१ फाईल पाहा
७० रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व्यापक सुरक्षा आयटी मालमत्ता यादी / असुरक्षितता व्यवस्थापन / धमकी बुद्धिमत्ता / अनुप्रयोग व नेटवर्क सुरक्षा / समाप्ती शोध आणि प्रतिसाद यांचा समावेश असलेल्या सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क ३०-०१-२०२१ ०६-०२-२०२१ फाईल पाहा
७१ वार्षिक अहवाल मुद्रण २१-०१-२०२१ ३०-०१-२०२१ फाईल पाहा
७२ ऑल-इन-वन वायरलेस इंक टँक ब्लॅक अँड व्हाइट प्रिंटरची पुरवठा आणि अंमलबजावणी १४-०१-२०२१ १९-०१-२०२१ फाईल पाहा
७३ सीसीटीव्ही, उपस्थितीची वेळ आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्स सिस्टमची एएमसी जाहिरात निविदा सूचना ०५-११-२०२० १७-११-२०२० फाईल पाहा
७४ ओनरशिप/भाडे तत्वावर पार्किंगच्या जागेसह तळ मजल्यावरील व्यावसायिक जागेसाठी निविदा ०१-१२-२०२० फाईल पाहा
७५ वातानुकूलित (एअर कंडिशन) च्या एएमसी साठी निविदा १५-०९-२०२० २९-०९-२०२० फाईल पाहा
७६ सामान्य स्टेशनरीसाठी निविदा २१-०८-२०२० ३१-०८-२०२० फाईल पाहा
७७ कर्मचार्‍यांच्या डिपॉझिट लिंक-इन्शुरन्स (ईडीएलआय) साठी टेंडर टेंडर डाउनलोड करा ०८-०७-२०२० २०-०७-२०२० फाईल पाहा
७८ ग्रुप मेडिक्लेम साठी निविदा सूचना टेंडर फॉर्म डाउनलोड करा १९-०६-२०२० फाईल पाहा
७९ विमा पॉलिसीचे कोटेशन २६-०३-२०२० फाईल पाहा
८० दादर (पू) शाखेच्या अंतर्गत सजावट, इलेक्ट्रिक, वातानुकूलन व फर्निशिंग कामांसाठी निविदा ०४-०३-२०२० १६-०३-२०२० फाईल पाहा
८१ २९ ठिकाणी एनव्हीआर सिस्टम बसविण्यासाठी निविदा ०४-०३-२०२० १६-०३-२०२० फाईल पाहा
८२ शाखा भुलेश्वरच्या अंतर्गत सजावट, विद्युत, वातानुकूलन व फर्निशिंग कामांसाठी निविदा १७-०२-२०२० २९-०२-२०२० फाईल पाहा
८३ व्यावसायिक जागेसाठी निविदा ३१-०३-२०२० फाईल पाहा
८४ कोअर बँकिंग सॉफ्टवेअरसाठी निविदा ०६-०२-२०२० १४-०२-२०२० फाईल पाहा
८५ आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरींग अँड मॅनेजमेंट सर्व्हिससाठी निविदा ०६-०२-२०२० १४-०२-२०२० फाईल पाहा
८६ रिसायकल साठी निविदा ०६-०२-२०२० १४-०२-२०२० फाईल पाहा
८७ ए.ए.ए., बँडविड्थ अ‍ॅग्रीगेटर, एसडी-वॅन, सिक्युरिटी, सिंगल इंटिग्रेटेड सोल्यूशन म्हणून अ‍ॅप नियंत्रक साठी निविदा ०६-०२-२०२० १४-०२-२०२० फाईल पाहा
८८ एन व्ही आर सिस्टम साठी निविदा २१-१२-२०१९ ०४-०१-२०२० फाईल पाहा
८९ फायर सेफ्टी कम इंट्रोडर अलार्म सिस्टमच्या देखभाल करारासाठी निविदा २१-१२-२०१९ ०४-०१-२०२० फाईल पाहा
९० वन वर्ल्ड क्रिएशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालमत्ता विक्रीसाठी निविदा ०७-१२-२०१९ १३-१२-२०१९ फाईल पाहा
९१ मुख्य कार्यालय, मुंबई बँक येथील प्रवेश लॉबीच्या नूतनीकरणाच्या कामाची निविदा ०८-११-२०१९ १६-११-२०१९ फाईल पाहा
९२ अंतर्गत सजावट आणि संबंधित कामांसाठी निविदा ०५-१०-२०१९ १९-१०-२०१९ फाईल पाहा
९३ कॅलेंडर छापण्यासाठी निविदा कागदपत्रे १६-०९-२०१९ ३०-०९-२०१९ फाईल पाहा
९४ केंद्रीय व्यवस्थापन सेवेच्या एएमसीचे पैसे देण्याच्या निविदा ०७-०९-२०१९ १३-०९-२०१९ फाईल पाहा
९५ वनवर्ल्डची मालमत्ता क्रं.१ विकण्याच्या बोलीचे कागदपत्र ३०-०८-२०१९ २८-०९-२०१९ फाईल पाहा
९६ वनवर्ल्डची मालमत्ता क्रं.२ विकण्याच्या बोलीचे कागदपत्र ३०-०८-२०१९ २८-०९-२०१९ फाईल पाहा
९७ वनवर्ल्डची मालमत्ता क्रं.१ विकण्याच्या बोलीचे कागदपत्र २४-०७-२०१९ २३-०८-२०१९ फाईल पाहा
९८ वनवर्ल्डची मालमत्ता क्रं.२ विकण्याच्या बोलीचे कागदपत्र २४-०७-२०१९ २३-०८-२०१९ फाईल पाहा
९९ ताबा देण्याकरिता सूचनेसाठी निविदा फाईल पाहा फाईल पाहा
१०० विक्रीचा लिलावासाठी सूचनेच्या निविदा २४-०७-२०१९ २६-०८-२०१९ फाईल पाहा
१०१ कॅश रिसायकलर मशीनसाठी निविदा २०-०६-२०१९ २७-०६-२०१९ फाईल पाहा
१०२ एयर कंडिशनच्या सेवांसाठी निविदा-महाराष्ट्र टाइम्स २६-०७-२०१९ ०९-०८-२०१९ फाईल पाहा
१०३ एयर कंडिशनच्या सेवांसाठी निविदा-टाइम्स ऑफ इंडिया २६-०७-२०१९ ०९-०८-२०१९ फाईल पाहा

MDCC Logo