mdcc-notices-banner-marati-mobile

सूचना

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड

सूचनांची माहिती

अ. क्रं. सूचनांचे नाव लिलाव दिनांक सूचना फाईल
स्थावर मालमत्तेसाठी सार्वजनिक लिलाव विक्री सूचना २६-०६-२०२४ फाईल पाहा
सरफेसी कायदा २००२ अंतर्गत मालमत्तेच्या ताब्याचा तपशील. फाईल पाहा
मेसर्स साई इस्टेट कन्सल्टंट्स चेंबूर प्रा.लि.ची ई लिलाव विक्री सूचना इंग्रजी मध्ये. २२-०२-२०२४ फाईल पाहा
मेसर्स साई इस्टेट कन्सल्टंट्स चेंबूर प्रा.लि.ची ई लिलाव विक्री सूचना मराठी मध्ये. २२-०२-२०२४ फाईल पाहा
मेसर्स साई इस्टेट कन्सल्टंट्स चेंबूर प्रा.लि.ची ई लिलाव विक्री सूचना इंग्रजी मध्ये. १०-०५-२०२४ फाईल पाहा
मेसर्स साई इस्टेट कन्सल्टंट्स चेंबूर प्रा.लि.ची ई लिलाव विक्री सूचना मराठी मध्ये. १०-०५-२०२४ फाईल पाहा

MDCC Logo