Contact

तक्रारी आणि गाऱ्हाणी

* तक्रारी व तक्रार अधिकारी: आमच्या बँकेच्या श्री रवींद्र रघुनाथ शिंदे (उप महाव्यवस्थापक) यांना आमच्या बँकेसंदर्भातील तक्रारी व तक्रारींसाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जात आहे. त्यासंबंधीचे पत्र व्यवहार आपण त्यांना बँकेच्या मुख्य कार्यालयाच्या पत्त्यावर किंवा त्याच्या ईमेल आयडीवर पाठऊ शकता.
ई-मेल : rrshinde@mumbaidistrictbank.comमोबाईल : ८९७६७५४२७०

download    इथे क्लिक करा तक्रारी आणि गाऱ्हाणींसाठी
* तक्रारी व तक्रार अधिकारी: आमच्या बँकेच्या श्री. पी. एन. घोरपडे (सहायक महाव्यवस्थापक) यांना आमच्या बँकेसंदर्भातील तक्रारी व तक्रारींसाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जात आहे. त्यासंबंधीचे पत्र व्यवहार आपण त्यांना बँकेच्या मुख्य कार्यालयाच्या पत्त्यावर किंवा त्याच्या ईमेल आयडीवर पाठऊ शकता.
ई-मेल : pnghorpade@mumbaidistrictbank.com.
मोबाईल : ९८६९७१३१७२

MDCC Logo