deposit

ठेवी

download    इथे क्लिक करा ठेवी व्याज दर

सुधारित

ठेवींवरील व्याज दर परिपत्रक
ठेवींवर देण्यात येणारे खालील सुधारीत व्याज दर २२/०७/२०२१ तारखेपासून लागू होतील
अनुक्रमणिकाठेवींचे प्रकारवार्षिक दरजेष्ठ नागरिक/कर्मचारी/माजी-कर्मचारी यांच्यासाठी, विश्वस्तांसाठी दर वर्षी दर सहकाराचे सर्व प्रकार सोसायटी शहरी बँकांसह
बचत ठेवी३.२५%३.२५%
बीमुदत ठेवी (मुदत व पुनर्निवेश ठेवी)  
७ दिवसते २९ दिवसांच्या ठेवी३.०५%३.०५%
३० दिवस ते ९० दिवसांच्या ठेवी३.२५%३.५०%
९१ दिवस ते १८० दिवसांच्या ठेवी४.००%४.२५%
१८१ दिवस ते ३६४ दिवसांच्या ठेवी४.५०%४.७५%
१२ महिने आणि २ वर्षांपर्यंत ठेवी५.२०%५.३५%
२ वर्षे आणि ३ वर्षांपर्यंत ठेवी५.३०%५.५०%
३ वर्षे आणि ५ वर्षांपर्यंत ठेवी५.३०%५.५०%
५ वर्षे आणि १० वर्षांपर्यंत ठेवी५.३०%५.५०%
  • २२/०७/२०२१ रोजी किंवा त्यानंतर संपुष्टात येणाऱ्या कालावधीसह नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या किंवा नूतनीकरण होणाऱ्या ठेवींसाठी सुधारित व्याज दर लागू आहेत.
  • मुदत ठेवीवरील व्याज तिमाही काळानुसार मोजले जाईल आणि अपूर्णांक व्याज पूर्ण रकमेत गोळा केले जाईल.
  • मुदत ठेवी वर नमूद केलेल्या कालावधीसाठी स्वीकारल्या जातील.
  • ज्येष्ठ नागरिकांना वयाचा पुरावा सादर करावा लागेल जसे की पॅन कार्ड, निवडणूक मतदान कार्ड, ज्येष्ठ नागरिक कार्ड इ. (किमान वय ६० वर्षे किंवा अधिक)
  • आवर्ती ठेवी जास्तीत जास्त केवळ तीन वर्षांच्याकालावधीसाठी स्वीकारल्या जातील.
  • कर्मचारी/ माजी कर्मचाऱ्यांकडूनस्वयं रक्कम घोषणापत्र मिळणे आवश्यक आहे.
  • थकीत ठेव नूतनीकरणाच्या बाबतीत आमचे कार्यालयीन परिपत्रक No.MB/H.O. Accounts/F – O.C./2016-2017/3004 dt.21/11/2016 मधीलअटी अवश्य वाचून घ्या.
  • मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी पैसे काढण्यासाठी लागू असणारा व्याज दर बँकेकडे ठेव असलेल्या कालावधीसाठी, बँकेच्या लागू असलेल्या दरापेक्षा 2% कमी असेल. हा लागू दर बँकेकडे ठेव ठेवण्यावेळेसलागू असलेला दर किंवा करार दरापेक्षा २% कमी, यापैकी जो कमी असेल त्यानुसार ग्राह्य धरला जाईल.
  • ज्या ठेवीदारांचे बँकेत/शाखेत खाते नसलेत्यांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आरबीआयच्या निर्देशानुसार केवायसीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे.
  • ** दिलेल्या (उपरोक्त) दिवशी कोणत्याही नवीन ठेवी एकूण रु. १ कोटी आणि त्याहून अधिक असल्यास सदर ठेवींसाठी एक कोटी आणि त्याहून अधिक नवीन ठेवीं साठी निर्धारित दर दिनांक २२/७/२०२१ पासून खंडित होईल (लागू होणार नाही).

MDCC Logo