deposit

ठेवी

download    इथे क्लिक करा ठेवी व्याज दर

सुधारित

ठेवींवरील व्याज दर परिपत्रक

ठेवींवर देण्यात येणारे खालील सुधारीत व्याज दर २६/६/२०२३ तारखेपासून लागू होतील

अनुक्रमणिकाठेवींचे प्रकारवार्षिक दरवार्षिक दर कर्मचारी / माजी कर्मचार्‍यांसाठी (वय ६० वर्षांखालील)ज्येष्ठ नागरिक / कर्मचारी / माजी कर्मचारी (वय ६० आणि त्याहून अधिक) यांच्यासाठी वार्षिक दरमोठ्या प्रमाणात ठेव दर रु. १.०० कोटी आणि त्याहून अधिक (नॉन-कॉलेबल)
बचत ठेवी३.५०%३.५०%३.५०%
बीमुदत ठेवी (मुदत व पुनर्निवेश ठेवी)
७ दिवस ते २९ दिवसांच्या ठेवी३.५०%३.५०%३.५०%४.५०%
३० दिवस ते ४५ दिवसांच्या ठेवी३.५०%३.५०%३.५०%४.७५%
४६ दिवस ते ९० दिवसांच्या ठेवी४.२५%४.४०%४.४०%४.९०%
९१ दिवस ते १८० दिवसांच्या ठेवी५.००%५.२५%५.२५%६.००%
१८१ दिवस ते ३६४ दिवसांच्या ठेवी५.७५%६.००%६.००%६.२५%
१ वर्ष ते १५ महिन्यांपेक्षा कमी ठेवी७.२५%७. ५०%७.७५%७.५५%
१५ महिने आणि १८ महिन्यांसाठी ठेवी७.३५%७.६०%७.८५%७.९०%
१८ महिने आणि २१ महिन्यांसाठी ठेवी७.५०%७.७५%८.००%७.९५%
२१ महिने आणि ३ वर्षांपर्यंत ठेवी७.७५%८.००%८.२५%८.००%
१०२ वर्ष आणि ३ वर्षांपर्यंत ठेवी७. १०%७.१५%७.१५%७.००%
११३ वर्षे आणि ५ वर्षांपर्यंत ठेवी६.४०%६.५०%६.५०%६.६०%
१२५ वर्षे आणि १० वर्षांपर्यंत ठेवी५.५०%५.६०%५.६०%५.६०%
  • २६/६/२०२३ रोजी किंवा त्यानंतर संपुष्टात येणाऱ्या कालावधीसह नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या किंवा नूतनीकरण होणाऱ्या ठेवींसाठी सुधारित व्याज दर लागू आहेत.
  • मुदत ठेवीवरील व्याज तिमाही काळानुसार मोजले जाईल आणि अपूर्णांक व्याज पूर्ण रकमेत गोळा केले जाईल.
  • मुदत ठेवी वर नमूद केलेल्या कालावधीसाठी स्वीकारल्या जातील.
  • ज्येष्ठ नागरिकांना वयाचा पुरावा सादर करावा लागेल जसे की पॅन कार्ड, निवडणूक मतदान कार्ड, ज्येष्ठ नागरिक कार्ड इ. (किमान वय ६० वर्षे किंवा अधिक)
  • आवर्ती ठेवी जास्तीत जास्त केवळ तीन वर्षांच्याकालावधीसाठी स्वीकारल्या जातील.
  • कर्मचारी/ माजी कर्मचाऱ्यांकडूनस्वयं रक्कम घोषणापत्र मिळणे आवश्यक आहे.
  • मुदतपूर्व पर्याय नसलेल्या (नॉन-कॉल करण्यायोग्य) ठेवींवर ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळू शकते.
  • थकीत ठेव नूतनीकरणाच्या बाबतीत आमचे कार्यालयीन परिपत्रक No.MB/H.O. Accounts/F – O.C./2016-2017/3004 dt.21/11/2016 मधीलअटी अवश्य वाचून घ्या.
  • मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी पैसे काढण्यासाठी लागू असणारा व्याज दर बँकेकडे ठेव असलेल्या कालावधीसाठी, बँकेच्या लागू असलेल्या दरापेक्षा 2% कमी असेल. हा लागू दर बँकेकडे ठेव ठेवण्यावेळेसलागू असलेला दर किंवा करार दरापेक्षा २% कमी, यापैकी जो कमी असेल त्यानुसार ग्राह्य धरला जाईल.
  • ज्या ठेवीदारांचे बँकेत/शाखेत खाते नसलेत्यांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आरबीआयच्या निर्देशानुसार केवायसीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे.

MDCC Logo