RTGS NEFT

आरटीजीएस / नेफ्ट

६ जानेवारी २०२० पासून नेफ्ट करिता लागू होणारे शुल्क खालील प्रमाणे:

रक्कम शुल्क
पर्यंत रु.१,००,०००/- प्रत्येक व्यवहारावर रु.५ + जीएसटी
पेक्षा अधिक रु. १,००,०००/- ते २,००,०००/- प्रत्येक व्यवहारावर रु.१५ + जीएसटी
रु. २,००,०००/- प्रत्येक व्यवहारावर रु. २५/- + जीएसटी

यासोबतच सेवा कर,शिक्षण कर आणि उच्च शिक्षण कर देखील लागू आहे. वेळ खालीलप्रमाणे:

दिवस वेळ
३६५ दिवस २४*७

६ जानेवारी २०२० पासून आरटीजीएस शुल्क लागू होणारा शुल्क खालील प्रमाणे

रक्कम शुल्क
पर्यंत रु. २,००,०००/- ते रु. ५,००,०००/- प्रत्येक व्यवहारावर रु. २५/- + जीएसटी
पेक्षा अधिक रु. ५,००,०००/- प्रत्येक व्यवहारावर रु. ५०/- + जीएसटी

यात सेवा कर,शिक्षण कर ,उच्च शिक्षण कर आणि वेळ बदलण्याचा कर देखील लागू आहे. वेळ खालीलप्रमाणे:

दिवस

वेळ

३६५ दिवस २४*७

MDCC Logo