RTGS NEFT

आरटीजीएस / नेफ्ट

६ जानेवारी २०२० पासून नेफ्ट करिता लागू होणारे शुल्क खालील प्रमाणे:

रक्कमशुल्क
पर्यंतरु.१,००,०००/-प्रत्येक व्यवहारावर रु.५ + जीएसटी
पेक्षा अधिकरु. १,००,०००/- ते २,००,०००/-प्रत्येक व्यवहारावर रु.१५ + जीएसटी
रु. २,००,०००/-प्रत्येक व्यवहारावर रु. २५/- + जीएसटी

यासोबतच सेवा कर,शिक्षण कर आणि उच्च शिक्षण कर देखील लागू आहे. वेळ खालीलप्रमाणे:

दिवसवेळ
३६५ दिवस२४*७

६ जानेवारी २०२० पासून आरटीजीएस शुल्क लागू होणारा शुल्क खालील प्रमाणे

रक्कमशुल्क
पर्यंतरु. २,००,०००/- ते रु. ५,००,०००/-प्रत्येक व्यवहारावर रु. २५/- + जीएसटी
पेक्षा अधिकरु. ५,००,०००/-प्रत्येक व्यवहारावर रु. ५०/- + जीएसटी

यात सेवा कर,शिक्षण कर ,उच्च शिक्षण कर आणि वेळ बदलण्याचा कर देखील लागू आहे. वेळ खालीलप्रमाणे:

दिवस

वेळ

३६५ दिवस२४*७

MDCC Logo